Vỏ Xoài
21 Tháng Hai, 2019
Xoài cắt 1/8
21 Tháng Hai, 2019

Dạng sản phẩm: Xoài que

– Sản phẩm có màu sắc và mùi vị tự nhiên

Đóng gói

Tiêu chuẩn đóng gói theo yêu cầu khách hàng

 

Nutrition Facts
//]]>