Xoài puree
21 Tháng Hai, 2019
Xoài que
21 Tháng Hai, 2019

Dạng sản phẩm: Vỏ

– Sản phẩm có màu sắc và mùi vị tự nhiên

Đóng gói

Tiêu chuẩn đóng gói theo yêu cầu khách hàng

 

Nutrition Facts
//]]>