Xoài que
21 Tháng Hai, 2019
Đu đủ đóng lon
22 Tháng Hai, 2019

Dạng sản phẩm: Xoài cắt 1/8

– Sản phẩm có màu sắc và mùi vị tự nhiên

Đóng gói

10 kg/thùng carton (2.300 thùng carton/container 40’ RF)

Tiêu chuẩn đóng gói theo yêu cầu khách hàng

 

Nutrition Facts
//]]>