Xoài cắt 1/2
21 Tháng Hai, 2019
Vỏ Xoài
21 Tháng Hai, 2019

Dạng sản phẩm: Puree

– Sản phẩm có màu sắc và mùi vị tự nhiên

Đóng gói

Tiêu chuẩn đóng gói theo yêu cầu khách hàng

Nutrition Facts
//]]>