THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH (GÓI 3) HỆ THỐNG RỬA, CHẦN LUỘC, LÀM NGUỘI & LÀM MÁT SẢN PHẨM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH (GÓI 2) HỆ THỐNG BĂNG TẢI VÀ THIẾT BỊ KHÁC TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT IQF TỪ SƠ CHẾ ĐẾN THÀNH PHẨM
25 Tháng Mười Một, 2022
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH (GÓI 4) HỆ THỐNG LẠNH
29 Tháng Mười Một, 2022

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH (GÓI 3)

HỆ THỐNG RỬA, CHẦN LUỘC, LÀM NGUỘI & LÀM MÁT SẢN PHẨM

 

Kính gửi: Quý công ty chuyên sản xuất, cung cấp máy móc thiết bị chế biến nông, thủy sản

Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây mời Quý Công ty Chuyên cung cấp thiết bị chế biến ngành nông thủy sản tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu hệ thống rửa, chần luộc, làm nguội, làm mát của phương án “Cải tạo nhà xưởng, máy móc thiết bị Phân xưởng IQF, Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây với các nội dung sau:

1. Tên Phương án: Cải tạo nhà xưởng, máy móc thiết bị Phân xưởng IQF

2. Gói thầu số 3: Thiết kế, cung cấp lắp đặt hệ thống rửa, luộc, làm nguội và làm mát

3. Vị trí xây dựng: KCN Cái Sơn Hàng Bàng, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây

4. Quy mô xây dựng và các thông số kỹ thuật:

      Phần chính :

– Hệ thống Rửa, chần luộc, làm nguội và làm mát sản phẩm qua chần luộc công suất 1,5T/h

5. Thông số kỹ thuật: (đính kèm HSMT, Bảng Yêu cầu kỹ thuật, Danh mục dự toán gói thầu (đề xuất PA tối thiểu của chủ đầu tư), Mặt bằng cải tạo tham khảo, Tiến độ tổng gói thầu, Phụ lục tóm tắt nội dung hợp đồng)

Các yêu cầu thông tin chi tiết về hồ sơ kỹ thuật gói thầu…Xin liên hệ trực tiếp công ty để nhận hoặc gửi qua Email (son.pq@westfood.vn, danh.nh@westfood.vn , vinh.nn@westfood.vn) khi có yêu cầu của nhà thầu.

6. Yêu cầu chung:

6.1. Yêu cầu về báo giá: báo giá “Cụ thể từng hạng mục theo yêu cầu chào giá” (kể cả các chi phí phụ kèm theo).

6.2. Yêu cầu thời gian giao nhận hồ sơ:

– Thời gian phát hành hồ sơ: từ 10h00 ngày 30/11/2022 đến 17h00 ngày 15/12/2022.

– Thời gian nộp hồ sơ và đóng hồ sơ : lúc 10h00 ngày 15/12/2022

Thời gian mở thầu và báo cáo phương án : lúc 13h00 ngày 16/12/2022

– Địa điểm nộp hồ sơ: Quý Công ty quan tâm hợp tác với Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây liên hệ và nộp hồ sơ tại phòng Dự án Westfood: KCN Cái Sơn Hàng Bàng, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

(người nhận: anh Phạm Quang Sơn; ĐTDĐ: 0931037576)

– Hồ sơ dự thầu gồm 2 phong bì hồ sơ:

+ Phong bì hồ sơ về năng lực tài chính và kinh nghiệm nhà thầu.

+ Phong bì hồ sơ về báo giá (phải được dán kín và có niêm phong).

Sau khi Ban đầu tư Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây xem xét, đánh giá các phương án và báo giá của các đơn vị tham gia, Công ty sẽ thông báo kết quả trúng thầu đến với Quý Công ty và tiến hành thương thảo, ký hợp đồng thực hiện./.

thư mời thầu gói 3

//]]>