Puree Thanh long
21 Tháng Hai, 2019
Xoài cắt miếng
21 Tháng Hai, 2019

Dạng sản phẩm: Cắt vuông

– Sản phẩm có màu sắc và mùi vị tự nhiên

Đóng gói

10 kg/thùng carton (2.300 thùng carton/container 40’ RF)

Tiêu chuẩn đóng gói theo yêu cầu khách hàng

Nutrition Facts
//]]>