Tin từ
WestFood

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Tên bên mời thầu: Công ty CP Westfood Hậu Giang.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Sông Hậu - Giai đoạn1, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 0710 3825848.             Fax:    0710 3825844         

Mã số thuế: 6300265343

Đề nghị các anh, chị đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát dự án

- Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn giám sát toàn bộ dự án

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công toàn dự án.

2. Tên dự án: Xây dựng Tổ hợp nhà máy chế biến nông sản thực phẩm Hậu Giang.

3. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

4. Hình thức lựa nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một  túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30, ngày 22 tháng 12 năm 2015 đến trước 09 giờ, ngày 26 tháng 12 năm 2015.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Công ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ

Địa chỉ: 1D Phạm Ngũ Lão, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 0710 3825848.             Fax:    0710 3825844         

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: Không

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 26 tháng 12 năm 2015.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 26 tháng 12 năm 2015.

Thông tin hồ sơ mời thầu có thể tham khảo trên các trang:

 www.fitgroup.com.vn, www.tsccantho.com.vn, www.westfood.vn.   

TP Cần Thơ, ngày 18 tháng 12 năm 2015.

Đại diện bên mời thầu


Comment

Gửi đi