Tin từ
WestFood

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty CP West Food Hậu Giang thông bào mời thầu gói thầu san lấp cát mặt bằng thuộc dự án "Tổ hợp nhà máy chế biến nông sản thực phẩm Hậu Giang"

THÔNG TIN HỒ SƠ MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Công ty CP Westfood Hậu Giang.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Sông Hậu - Giai đoạn1, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 0710 3825848.                  Fax:   0710 3825844

Mã số thuế: 6300265343

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: San lấp cát mặt bằng

- Loại gói thầu:

          Xây lắp       Mua sắm hàng hóa          Phi tư vấn          Hỗn hợp  

  • Nội dung chính của gói thầu: San lấp cát mặt bằng
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

2. Tên dự án: Xây dựng Tổ hợp nhà máy chế biến nông sản thực phẩm Hậu Giang.

3. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

4. Hình thức lựa nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chọn theo đơn giá.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 30, ngày 30 tháng 11 năm 2015 đến trước 9 giờ, ngày 2 tháng 12 năm 2015.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Công ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ

Địa chỉ: 1D Phạm Ngũ Lão, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 0710 3825848.                  Fax:   0710 3825844

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: Không

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 2 tháng 12 năm 2015.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 2 tháng 12 năm 2015  

                                  TP Cần Thơ, ngày 25 tháng 11 năm 2015.

                                                    Đại diện bên mời thầu

 


Comment

Gửi đi