Puree Chanh dây
21 Tháng Hai, 2019
Xoài cắt vuông
21 Tháng Hai, 2019

Dạng sản phẩm: Puree

– Sản phẩm có màu sắc và mùi vị tự nhiên

Đóng gói:

Tiêu chuẩn đóng gói theo yêu cầu khách hàng

Nutrition Facts
//]]>