Hướng dẫn tham gia chương trình Hastag đóng góp vào quỹ Vắc xin Covid – 19